Pho-Giac Temple

ENLIGHTENMENT BUDDHIST CENTER

 

The first Vietnamese Temple in Marin county – California

Activities

Activities

Là một ngôi chùa của cộng đồng để phục vụ cộng đồng, mọi hoạt động của Chùa Phổ-Giác CA tựu chung gồm có hoạt động liên quan tới Phật sự, và hoạt động liên quan tới cộng đồng ở Marin.

Buddhist News

Trong trang Tin Phật sẽ có các tin tức ngắn liên quan tới Phật giáo đang diễn ra không chỉ trên nước Mỹ hay ở Việt Nam mà còn cả ở khắp nơi trên thế giới.

Dharma

Trang Phật Pháp là nơi Ban Quản Trị Hội Chùa Phổ-Giác CA chia sẻ với quý đạo hữu và đại chúng khắp nơi những bài viết hay, những sưu tầm bổ ích cho việc tu tập, thay đổi bản thân, sống đời an lạc, ích lợi cho bản thân, gia đình, và xã hội.

By Our Communities,
For Our Communities

Chùa Phổ Giác là một ngôi chùa được thành lập từ hạnh nguyện cao quý của cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc ở vùng Marin, bắc CA. Bắt đầu từ những buổi sinh hoạt Phật pháp “Thiền Định Qua Dịch” trong năm 2021 dưới sự hướng dẫn của Thượng Tọa Thích Từ Lực, tổ chức tại các trung tâm sinh hoạt cộng đồng của quận, tới nay một ngôi chùa thật sự đang sắp mở cửa đón chào mọi người. Khi đó, bên cạnh những sinh hoạt Phật sự thường thấy ở một ngôi chùa truyền thống, sẽ có các hoạt động phục vụ xã hội và cộng đồng, cho bất cứ ai có nhu cầu, không phân biệt màu da, tiếng nói, văn hóa, tín ngưỡng, hay giới tính…

Knowledge sharing

Chia sẻ kiến thức Phật Pháp, cùng các thông tin về sinh hoạt cộng đồng tại quận hạt Marin, California.