Letter from Pho-Giac Board of Directors

Screenshot 2022-10-02 at 12.53.11 PM
Kính gửi các bậc chư tôn đức tăng ni,
Kính gửi các vị mạnh thường quân,
Kính gửi quý vị phật tử và đại chúng gần xa,

Nhờ sự phát tâm của quý vị trong hơn một năm qua, đi từ con số không tròn tĩnh về vật chất, nhưng có lòng nhiệt thành của anh chị em đồng sáng lập, Chùa Phổ Giác tại Marin, California đã đi lên một chặng đường mới.

Trong tháng bảy âm lịch, tháng Vu Lan báo hiếu năm nay, đạo tràng chùa Phổ Giác đã chính thức làm chủ một cơ ngơi tuyệt đẹp, đó là một triền đồi rộng hơn ba mẫu tại thành phố Novato, trên đó có một ngôi nhà rộng hơn 2000 square feet, sẵn sàng làm phật sự.

Đây không phải là tài sản của riêng ai, mà là tài sản vật chất và tinh thần của phật tử và cộng đồng người Việt Nam tại vùng vịnh Bắc Cali và toàn nước Mỹ.

Những công việc sửa chữa đang được tiến hành gấp rút, cũng như việc thỉnh thầy trú trì cho đạo tràng Phổ Giác cũng được song song thực hiện.

Chặng đường trước mặt chắc chắn còn nhiều gian khó, nhưng đạo tràng Phổ Giác tin rằng với sự phát nguyện giúp đỡ của quý vị, như trong thời gian qua, và sẽ mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, ngôi chùa Phổ Giác của chúng ta, dấu ấn văn hóa và Phật giáo của người Việt sẽ sớm được hoàn thành, nâng bước chúng ta trên con đường thực hành đạo pháp của Đức Thế Tôn, con đường dấn thân phụng sự xã hội.

Nam Mô A Di Đà Phật

Thư về Văn phòng chùa Phổ Giác, 709 5th Avenue, San Rafael, CA, 94901

Điện thoại: 415 – 606- 2453

Ông Tuấn Tiết, Chủ Tịch Ban Quản Trị

Bà Trinh Hồng, đồng Chủ Tịch kiêm Thủ Quỹ

Ông Khoa Trần, Thư Ký

Ông Vinh Lưu, Trưởng Ban Ngoại vụ

Bức hình dưới đây là toàn cảnh chùa Phổ Giác, với hơn ba mẫu triền đồi nhìn xuống một dòng sông, và ngôi nhà rộng hơn 2000 square feet

ChuaTuongLai