Kính mời quý bà con đến dự buổi giảng Pháp hàng tháng tại Trung Tâm Đa Văn Hóa Marin. Đặc biệt đây là lần đầu tiên chúng ta được diện kiến Thầy Thích Phương Quảng, đến từ nam Cali. Rất mong được gặp đông đủ bà con vùng Marin trong tình đồng bào mến thương, tình đồng đạo ấm áp!

Ban Quản Trị Hội Chùa Phổ-Giác trân trọng kính mời