donation

Mọi đóng góp, dù nhiều dù ít, cũng đều được trân trọng như nhau!

Việc cúng dường đóng góp cho việc xây dựng và phát triển hoạt động của Chùa Phổ-Giác có thể thực hiện nhanh chóng an toàn qua zelle hoặc venmo tới tài khoản [email protected]