Phật Pháp

Phật giáo Việt Nam sẽ cứu nguy cho văn hóa Việt Nam

Phật giáo Việt Nam sẽ cứu nguy cho văn hóa Việt Nam (Báo “Tiếng Dân” online ngày 01, tháng 09, 2022) Jackhammer Nguyễn Giữa những ồn ào thị phi “cúng vong giải hạn, phóng sinh, cúng dường” rất vĩ đại tại Việt Nam trong tháng bảy âm lịch, đài BBC tiếng Việt cho ra một …

Phật giáo Việt Nam sẽ cứu nguy cho văn hóa Việt Nam Read More »