Hình Ảnh Buổi Tu Học Ngày 05 tháng 11, năm 2022- cũng là dịp chúc mừng thượng thọ 70 tuổi của Hòa Thượng Thích Từ Lực – tại chùa Phổ Từ, Hayward-CA.

Đạo tràng Chùa Phổ Giác tại buổi lễ mừng thượng thọ Hòa Thượng Thích Từ Lực tại chùa Phổ Từ – Hayward ngày 05 tháng 11, 2022.