Buổi Tụng Kinh bằng Tiếng Quảng Đông

Ngày Chủ nhật 23/04/2023, nhóm Phật tử chùa Từ Ân San Francisco đã tới tụng kinh và cầu cúng vong linh tại Chùa Phổ-Giác.