Bài Viết

Những bài viết với những suy nghĩ về Phật pháp do Ban Website Hội Chùa Phổ-Giác sưu tầm, hoặc trải lòng mình với người đọc các nơi…

Phật giáo Việt Nam sẽ cứu nguy cho văn hóa Việt Nam

Phật giáo Việt Nam sẽ cứu nguy cho văn hóa Việt Nam (Báo “Tiếng Dân” online ngày 01, tháng 09, 2022) Jackhammer Nguyễn Giữa những ồn ào thị phi “cúng vong giải hạn, phóng sinh, cúng dường” rất vĩ đại tại Việt Nam trong tháng bảy âm lịch, đài BBC tiếng Việt cho ra một …

Phật giáo Việt Nam sẽ cứu nguy cho văn hóa Việt Nam Read More »